Offentlig sektor

Offentlig sektor
Offentlig sektor

GfK Danmark har mange års erfaring med markedsundersøgelser til den offentlige sektor.

Typiske undersøgelser for den offentlige sektor er:

  • Sundhed, økologi og generelle adfærds- og forbrugsanalyser
  • Tilfredshedsundersøgelser blandt borgerne i kommunerne
  • Befolkningens generelle holdning til en række specifikke emner
  • Spørgsmål til den generelle befolkning om deres forbrug af en række varer eller ydelser
  • Derudover gennemfører vi undersøgelser for EU.

GfK Consumer Tracking har et løbende samarbejde med flere offentlige institutioner og myndigheder.

GfK Consumer Tracking data har dannet grundlag for videnskabe-lige undersøgelser om blandt andet økologi, sundhed og ernæring. Der er udgivet flere relevante videnskabelige publikationer om markeds- og adfærdsrelaterede påvirkninger på økologi og sund-hed i Danmark baseret på adfærdsdata fra GfK Consumer Tracking.

Bookmark and Share

Kontakt Custom Research

Bjarne Lindemose Bjarne Lindemose
+45 3832 2134
bjarne.lindemose@gfk.com