Landbrug

Landbrug
Landbrug

GfK har flere års erfaring med analyser inden for landbrugs-sektoren både kvantitativt og kvalitativt.

GfK FarmScan er en fast bestanddel af GfK’s analyseudbud inden for landbrugssektoren. GfK FarmScan giver mulighed for gennem-førsel af kvantitative undersøgelser med udvalgte grupper af landmænd i GfK’s eget panel med landmænd.

FarmScan er velegnet til belysning af spørgsmål som f.eks.:

 • Arealdisponering
 • Bestandsanalyser (kvæg, svin, mv.)
 • Investeringer i maskiner, bygninger og inventar
 • Penetration (markedsandele i kemikalier, gødning, olie, mv.)
 • Indkøbsvaner: Gødning, kemikalier, såsæd, foderstoffer, avlsdyr, olie, mv.
 • Firmaimage: Leverandører, organisationer, mv.
 • Produktimage: Veterinærmedicin, kemikalier, gødning, olie, mv.
 • Kunde- og medlemstilfredshedsundersøgelser
 • Bank-, forsikrings- og realkreditforhold
 • Media
 • Opinion og holdninger: Politiske spørgsmål
Bookmark and Share

Kontakt HealthCare

Thomas Røssel Thomas Røssel
+45 3832 2023
thomas.rossel@gfk.com