Onlineundersøgelser

Onlineundersøgelser
Onlineundersøgelser

At interviewe på nettet er både billigt og hurtigt, samtidig med at det er muligt at vise billeder, lyd og videoklip (f.eks. reklamer). Onlineundersøgelser er særdeles velegnede til svære målgrupper, da vi nemt kan selektere disse målgrupper i panelet.

GfK gennemfører bl.a. conjoint-analyser, brand tracking-analyser, koncepttest, logotest og prisanalyser online.

Vi benytter både egne paneler samt partner-paneler, når mål-gruppen kræver et større sample.

Derudover har vi med vores brede netværk mulighed for at gennemføre onlineundersøgelser i Europa og den øvrige verden via vores søsterselskaber.

Internationalt har GfK et ekspertteam inden for onlineundersøgel-ser, som sikrer, at vi til enhver tid tilbyder vores kunder de nyeste onlinemetoder.

Bookmark and Share

Kontakt Custom Research

Line Strecker ChristensenSenior Research Exec. Line Strecker Christensen
+45 3832 2138
line.strecker.christensen@gfk.com

Kontakt Custom Research

Senior Research Exec. Lisbeth Johansen
+45 3832 2142
lisbeth.johansen@gfk.com