GfK Danmark A/S
ConsumerScan
CustomResearch
Healthcare
Kontakt
Job hos GfK

Custom Research

GfK Custom Research beskæftiger sig med alle former for skræddersyede analyser til vore kunder.
 
GfK har en række produkter, som finder anvendelse alt efter kundens ønsker og behov. GfK gennemfører såvel kvalitative undersøgelser (f.eks. gruppe- og dybdeinterviews) som kvantitative undersøgelser (spørgeskemaundersøgelser) i stadig større repræsentative udsnit.
Som eksempler på analyser kan nævnes:

  • New Product Development (NPD
  • Brand analyser
  • Koncepttests
  • Kommunikationstest
  • Detailhandelsanalyser
  • Tracking
  • Meningsmålinger
  • Trends 

Der spildes mange penge og ressourcer på ineffektive kampagner og produktlanceringer. Ved at anvende en forholdsvis beskeden del af budgettet på et bedre beslutningsgrundlag kan man øge udbyttet af sine marketinginvesteringer markant. 

Viden er i dag en af de mest afgørende konkurrenceparametre. GfK er en forkortelse for Growth from Knowledge. Alle GfK aktiviteter vedrører markedsanalyser og rådgivning herom. GfK er et af Danmarks største og mest kompetente full-service analyseinstitutter.

GfKs primære dataindsamlingsmetode består af interviews, enten face-to-face, postalt, internet eller telefonisk. Herudover rådgiver GfK kunderne med hensyn til den praktiske implementering af de fremkomne resultater. Dvs. analyse af data ved hjælp af forskellige psykologiske eller statistiske teknikker, der fører frem til evaluering af resultaterne, som endelig munder ud i konkrete anbefalinger til fremtidige handlinger.

For yderligere information kontakt

Bjarne Lindemose
Tlf. +45 3832 2134
[email protected]


Line Strecker Hansen
Tlf. +45 3832 2138
[email protected]