Vores værdier

Vores værdier
Vores værdier

GfK Danmark A/S er set fra et vækstperspektiv en relevant sam-arbejdspartner, da den bærende værdi i alt, hvad vi laver er:
"WE CARE”.

Denne centrale værdi er drivkraften bag vores engagement i din succes. ”WE CARE” hviler på følgende hjørnesten:

 • Your Business
  o Kunden i centrum
  o Fokus på kundens behov

 • Our People
  o I al beskedenhed mener vi, at GfK råder over nogle af branchens bedste folk. Vores nære kunderelationer er basis for vores service

 • Flexibility
  o Det er kundens problemstilling, der dikterer indhold og metode
  o Vi strækker os meget langt for at imødekomme kundens ønsker og behov - selv ”sidste-øjebliks”-ændringer

 • Consultancy
  o Det er altid vores ambition at skabe merværdi i relationen til vores kunder
  o Vores analyser skal bruges til at løse konkrete problem-stillinger og udfordringer hos vores kunder
  o I den udstrækning vores kunder ønsker det, påtager vi os det strategiske partnerskab

 • Relevance
  o Vores data har først værdi, når de er implementeret i kundens beslutningsproces
  o Fokus er på formidling og kreativitet
  o Vores præsentationer tilstræbes form af en workshop og følger ikke faste skabeloner, men disponeres udfra kundens udfordringer og analysens konkrete resultater

 • Quality
  o GfK har et stort fokus på kvalitet. På det punkt er vi nok lidt gammeldags, men vi ser stor værdi i at være i direkte kontakt med data
  o Vi bruger mange ressourcer på vores dataindsamling og vogter kvaliteten nøje i alt, hvad vi laver

 • Innovation
  o GfK udvikler konstant nye og eksisterende produkter; ikke for at kunne levere de mest avancerede analyser, men for at sikre, at vi hele tiden hjælper vores kunder med de aktuelle udfordringer
Bookmark and Share

Kontakt Consumer Tracking

Peter Sakstrup Glavind Peter Sakstrup Glavind
+45 3832 2111
peter.sakstrup.glavind@gfk.com

Kontakt Custom Research

Bjarne Lindemose Bjarne Lindemose
+45 3832 2134
bjarne.lindemose@gfk.com

Kontakt Custom Research

Line Strecker Hansen Line Strecker Hansen
+45 3832 2138
line.strecker.hansen@gfk.com