Tilbage

 

Poul Nyrup Rasmussen.

 

Tror du, at Poul Nyrup Rasmussen er leder af Socialdemokratiet, når der udskrives valg til Folketinget næste gang?

 

 

 

 

Hvordan synes du alt i alt - at Poul Nyrup Rasmussen har klaret sig som statsminister?

  

 

 

 

Hvilke af følgende personer finder du mest velegnet til at efterfølge Poul Nyrup Rasmussen som leder af Socialdemokratiet og dermed som partiets statsminister-kandidat:

 

 

 

 

Forestil dig, at du frit kunne vælge, om et specifik politisk område skulle varetages af en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerligt ledet regering. Hvad vil du da foretrække på følgende område:

 

 

 

Herunder er opført nogle betegnelser eller stikord, hvis formål er at beskrive Poul Nyrup Rasmussens evner som leder. For hver betegnelse beder vi dig angive, i hvilken udstrækning du mener, at den pågældende betegnelse er egnet til at beskrive Poul Nyrup Rasmussen:

 

 

 

 

Prøvevalget er baseret på 970 besvarelser ud af 1420 udvalgte, svarende til en besvarelsesprocent på 68. Prøvevalget blev gennemført lørdag den 21. august 1999.