Tilbage

 

Anders Fogh Rasmussen.

 

Herunder er opført nogle betegnelser eller stikord, hvis formål er at beskrive Anders Fogh Rasmussens evner som leder.

For hver betegnelse beder vi dig angive, i hvilken udstrækning du mener, at den pågældende betegnelse er egnet til at beskrive Anders Fogh Rasmussen.

  

 

 

Vi vil bede dig tage stilling til følgende påstande om Venstre:

Anders Fogh Rasmussen har handlet klogt ved at føre Venstre ind på en mere midtsøgende og forhandlingsvenlig politisk kurs.

 

 

 

Venstres politik er begyndt at ligne Socialdemokratiets på påfaldende vis.

 

 

 

 

Anders Fogh har netop været på besøg hos Englands premierminister Tony Blair og hans toprådgivere i London. Jeg synes, det er i orden, at Fogh tager ved lære af Blair.

 

 

 

Det vil være fornuftigt af Venstre at indgå forlig med regeringen om finansloven.

 

 

 

Det var rigtigt af Venstre indtil videre at opgive kravet om skattelettelser.

 

 

 

Prøvevalget er baseret på 1319 besvarelser ud af 1772 udvalgte, svarende til en besvarelsesprocent på 74. Prøvevalget blev gennemført lørdag den 18. september 1999.